Ajankohtaista Sanasta


Jeesus tulee – olenko valmis!

1. Tess. 4:16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; 17. sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.

Jeesus tulee takaisin – odotanko/odotatko koko sydämestäsi Hänen paluutaan?
Alkuseurakunta – kristityt odottivat Herransa paluuta jo silloin, he elivät JOKA PÄIVÄ tuossa odotuksessa, heillä oli pyhä pelko (jokaiselle sielulle tuli pelko), he vaalivat keskinäistä yhteyttä, he rukoilivat palavasti, he kaipasivat olla Jumalan Sanan opetuksessa, he janosivat jatkuvasti, uudelleen ja uudelleen täyttyä Pyhällä Hengellä, alkuseurakunnassa armolahjat toimivat, PH jakoi lahjoja, uskovat saivat palvella näillä lahjoilla Jumalaa ja toisiaan, Jumalan rakkaus vaikutti heidän keskuudessaan, heidän joukossaan oli yksi sydän ja yksi sielu – ja he odottivat KIIHKEÄSTI Herransa paluuta takaisin.
– Odotammeko me tänä päivänä yhtä palavasti, kysykäämme sitä rehellisesti itse kukin sydämissämme?

Alussa olevat jakeet tuovat esiin Jeesukseen uskovan toivon täyttymyksen, kun ylösnoussut, taivaaseen astunut Kristus palaa herättämään Herrassa kuolleet ruumiillisesti, ja elossa olevat uskovat kirkastetaan ja temmataan yhdessä Kristuksessa kuolleiden kanssa pilvissä Herraa vastaan. Uskon niin, että tuo hetki on lähellä. Olenko minä tuossa joukossa, löytääkö Jeesus minut, jos olen täällä elossa Hänen tulemuksensa hetkellä, valvomassa, odottamassa Häntä?

UT:ssa, (v. -38 käännös) on n. 30 kertaa mainittu sana VALVOA, suurimmassa osassa tarkoitetaan joko valvoa Jeesuksen tulemuksen odotuksessa tai valvoa rukouksessa.

Matt. 24:42. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. 43. Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi taloonsa murtauduttavan. 44. Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.

Jeesus painottaa erityisesti jatkuvaa valmiina olemista, valvomista, koska kukaan meistä ei tiedä Herran tulemuksen päivää eikä hetkeä. Meidän tulee pitää hengelliset silmämme auki voidaksemme nähdä merkit Hänen tulemuksestaan ja odottaa sitä päivää!
VALVOKAA SIIS; Jeesus tarkoittaa, että uskon katseemme olisi jatkuvasti suunnattu uskomme alkajaan, sen täydelliseksi tekijään, Jeesukseen, etsisimme ensin Hänen valtakuntaansa ja vanhurskauttaan. – Sen me uskovina, Jumalan Hengestä syntyneitä tiedämme, että Jeesus tulee takaisin! Aivan varmasti, milloin, sitä ei tiedä kukaan muu, kuin Taivaallinen Isämme yksin.
Elävässä Uutisessa onkin Matt. 24:44 jae käännetty tosi hyvin; ’Teidänkin on oltava KOKO AJAN varuillanne. Ette voi ETUKÄTEEN aavistaa tuloani’.

Matteuksen evankeliumin luvussa 24 on kolme esimerkkiä, joissa tähdennetään Jeesuksen tulemuksen ODOTTAMATTOMUUTTA!
– Ihmiset ovat arkitoimissaan, eivätkä mieti, milloin Messias mahdollisesti palaa. Tässä niistä kaksi:

Matt. 24:36. Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin. 37. Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva. 38. Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, 39. eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva. 40. Silloin on kaksi miestä pellolla; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. 41. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään.

Nooan ajalle oli ominaista kevytmielinen turvallisuuden tunne, vääryys sai kokonaan vallan – ’ja maa tuli täyteen väkivaltaa’. Nooan julistamaa sanomaa hänen aikalaisensa ei halunneet ottaa vastaan, kansa pilkkasi ja naureskeli Nooalle, pitivät hurahtaneena, katastrofin merkkiäkään ei ollut näkyvissä – mutta me tiedämme, vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki.
Jeesus tahtoo muistuttaa meitä puhuessaan Nooan ajan ihmisitä, että he elivät täysillä antautuen maallisiin asioihin unohtaen kokonaan hengelliset arvot.  Jeesus tiesi edeltä käsin sen asian, että Hänen tulemuksensa edellä ihmiset eläisivät samalla tavalla. – Vedenpaisumus tuli ja yllätti kaikki, samoin käy kun Jeesus tulee!
Vertauksessaan pellolla olevasta kahdesta miehestä ja käsikivillä jauhavista naisista Hän toi esiin sellaisen huomion, että ulkonaisesti ihmiset olivat hyvin samanlaisia, toinen oli kuitenkin valmistautunut vastaanottamaan Jeesuksen, kun Hän tulee, toinen ei! Siksi Jeesus noutaakin Häntä odottavan! Nämä vakavia esimerkkejä siitä, että meidän on todella SYYTÄ VALVOA, emme tiedä päivää emmekä hetkeä!

Seuraavassa luvussa Matteuksen evankeliumia Jeesus vielä jatkaa, millainen on tilanne Hänen tulemuksensa aattohetkissä ihmisten keskuudessa.

Matt. 25:1. "Silloin on taivasten valtakunta oleva kymmenen neitsyen kaltainen, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät ylkää vastaan. 2. Mutta viisi heistä oli tyhmää ja viisi ymmärtäväistä. 3. Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. 4. Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lamppunsa. 5. Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni, ja he nukkuivat. 6. Mutta yösydännä kuului huuto: 'Katso, ylkä tulee! Menkää häntä vastaan.' 7. Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lamppunsa kuntoon. 8. Ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille: 'Antakaa meille öljyänne, sillä meidän lamppumme sammuvat.' 9. Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat: 'Emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne.' 10. Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli; ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin. 11. Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat: 'Herra, Herra, avaa meille!' 12. Mutta hän vastasi ja sanoi: 'Totisesti minä sanon teille: minä en tunne teitä.' 13. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä.

Jeesus käyttää vertauksessaan kymmenestä neitsyestä esimerkkiä senaikaisesta hääperinteestä.

Morsiamen ystävättäret järjestivät öisiä hääkulkueita, joissa kuljetettiin soihtuja eli seipäitä, joiden ympärille oli kääritty oliiviöljyssä kostutettuja riepuja. Tytöt tanssivat soihtujen valossa niin kauan, kunnes ne sammuivat. Soihtu paloi vain noin varttitunnin. Sen jälkeen tanssi oli joko lopetettava tai riepuun piti lisätä öljyä.

Kymmenen neitsyttä on odottamassa sulhasta. Kun sulhanen tulisi, alkaisivat häät. Keskiyön aikaan he sytyttävät soihtunsa, kun arvelevat sulhasen olevan tulossa. Soihtujen valossa he ottaisivat sulhasen vastaan ja esittäisivät hänelle tanssinsa. Palkkiona olisi kutsu häihin. Neidot kokevat kuitenkin suuren yllätyksen: sulhasen tulo viivästyy. Tämä oli harvinaista, mutta ei mahdotonta. Vertauksessa sulhasen tulo viivästyy epätavallisen paljon. Niinpä uni alkaa painaa ja kaikki nukahtavat: viisaat ja tyhmät neitoset. Tavallisesti nukkumisella kuvataan valmistautumattomuutta, mutta tässä vertauksessa sillä on toinen merkitys. Kummatkin neitoset ovat valmistautuneet sulhasen tuloon oikein, mutta tyhmillä ei ole tarpeeksi öljyä.

Nukkuessaan neidot eivät huomaa, että lamput palavat loppuun. Sulhanen ei tule tarpeeksi ajoissa. Myös viisaitten neitojen lamput palavat loppuun. Ja vihdoin, keskellä yötä, kuuluu iloinen huuto: "Ylkä tulee, menkää häntä vastaan!" Tytöt heräävät ja alkavat kunnostaa lamppujaan. Viisailla neidoilla oli mahdollisuus lisätä öljyä, koska heillä oli öljykannut mukanaan. Nyt vasta tyhmät neidot huomaavat ajattelemattomuutensa. Lamput sammuvat eikä öljyä ole. Voisivatko toiset neidot antaa heille öljyä?

Viisaillakin on vain niukasti öljyä, vaikka toisaalta tarpeeksi. Se riitti juuri ja juuri heille itselleen. Jos öljyä olisi ruvettu jakamaan, kaikkien soihdut olisivat sammuneet ja sulhanen olisi jäänyt ilman tanssia. Kukaan neidoista ei olisi päässyt häihin. Se taas olisi ollut morsiamelle mitä suurin häpeä. Niinpä viisaat antavat tyhmille viisaan neuvon: "Menkää ostamaan kauppiailta". Hääyönä kauppiaat valvoivat pitkään, öljyn saanti ei olisi ongelma.

Kun tyhmät ovat ostosmatkalla, sulhanen tulee, tanssit tanssitaan ja viisaat neidot siirtyvät sulhasen kanssa häätaloon. Pian viisi tyhmääkin palaavat ostosreissultaan, mutta sittenkin liian myöhään. He yrittävät päästä sisään, mutta sulhanen luulee heitä kuokkavieraiksi. Hän ei ollut nähnyt heitä tanssimassa eikä tunne heitä. Häätalon ovi ei aukea.


Ymmärrämme varmaan vertauksen keskeisen sanoman. Me tiedämme, jonain päivänä Jeesus tulee. Emme tiedä kuitenkaan päivää emmekä hetkeä. Hän on pyytänyt meitä odottamaan kärsivällisesti. Meidän tulee valvoa ja olla valmiit Jeesuksen paluun varalta.

Tyhmät neitsyet olivat tietävinään oikean hetken, jolloin sulhanen tulee ja ajattelivat tarvitsevansa vain yhden annoksen öljyä. He eivät olleet ottaneet huomion, että sulhasen tulo voi viivästyä ja silloin kävi huonosti, koska soihdusta loppui öljy. Lopun ajoista saa usein lukea ja kuulla, kuinka ennustellaan päiviä ja hetkiä. Odotetaan maailmanloppua, joka on edessä muutaman viikon kuluttua, tekemättä enää mitään. Kun mitään ei tapahdukaan, petytään jopa niin kovin, että uskokin on raueta tyhjiin. Tärkein asia, mitä Jeesus nimenomaan painotti, valvominen, jää.. Ja niin eräänä päivänä Jeesuksen paluu voikin yllättää.

Viisaat neitsyet olivat valmistautuneet sulhasen tuloon oikein. He lähtivät myös sulhasta vastaan, mutta mukana soihdut sekä öljyastia, jossa oli myös öljyä. He ottivat elämässään huomioon sulhasen viipymisen. Öljyn tulisi riittää kauemmin kuin varttitunnin. Oli valmistauduttava myös pitempään odotukseen ja pysyttävä uskollisena. Jos öljyä on riittävästi, ei haittaa, vaikka välillä nukahtaisikin.

Karitsan häät, maailmanhistorian suurin tapahtuma on vielä edessä päin. Tulee päivä, jolloin Jeesus saapuu ja taivaassa juhlitaan Karitsan häitä. Seurakunta, ekklesia, uloskutsutut on hänen morsiamensa. Karitsan häihin pääsee mukaan ne uskovat, joiden soihtu on palamassa, kun Jeesus tulee takaisin.

Kenen soihtu on silloin kunnossa? Sen, jolla on tarpeeksi öljyä. Soihtumme palaa anteeksiantamuksesta Jeesuksen veressä, Jumalan Sanasta, joka on valkeus meidän tiellämme sekä Pyhän Hengen tulesta, jolla Herramme tahtoo astiamme täyttää yhä uudelleen ja uudelleen. Tänäänkin Jeesus haluaa lisätä astioihimme öljyä. Hän itse haluaa tänään sytyttää uudelleen myös jo sammumaisillaan olevat soihdut. Laittakaamme lamppumme kuntoon, sillä vielä on armon aika.

Valmistautukaamme nyt Jeesuksen takaisinpaluuseen, sillä tulee aika, jolloin siihen ei enää ole tilaisuutta. Ovi suljetaan.  Meidän tulee olla aina valmiit kohtaamaan Hänet! Valvokaa SIIS!

Matti
05.04.2013
Pietarin itku - paluu lankeemuksesta! 10.06.2014
Jeesus tulee – olenko valmis! 05.04.2013