Henkilöt


Pastori  puhelin
Riikonen Matti Srk- ja kiertävä pastori, Sanan opetus, vanhimmisto, koulujen aamunavaukset 040-134 1412
Vanhimmisto  puhelin
Riikonen Matti Srk- ja kiertävä pastori, Sanan opetus, vanhimmisto, koulujen aamunavaukset 040-134 1412
Hintikka Kauko vanhimmisto, hallituksen pj.  
Liiri Risto vanhimmisto, lähetystyön yhdyshenkilö, leipä- ja ruokajakelu  
Diakonia  puhelin
Liiri Tuula diakoni, koulujen aamunavaukset 050-910 3717
Lähetystyö  puhelin
Liiri Risto vanhimmisto, lähetystyön yhdyshenkilö, leipä- ja ruokajakelu  
Muut vastuut  puhelin
Hintikka Sirkka Seurakunnan emäntä  
Lempiäinen Mirja kirjamyynti, leipä-ja ruokajakelu  
Kannisto Seppo kirjamyynti, 'laavusaarnaaja'  
Keski-Suomen Helluntaisrk:ntien koulutyö  puhelin
Jakonen Anniina Keski-Suomen Helluntaisrk:ntien koulutyö 040 501 2201
Koulujen aamunavaukset  puhelin
Liiri Tuula diakoni, koulujen aamunavaukset 050-910 3717
Riikonen Matti Srk- ja kiertävä pastori, Sanan opetus, vanhimmisto, koulujen aamunavaukset 040-134 1412
Sielunhoito  puhelin
Lehtonen Sinikka Sielunhoitoterapeutti 040-968 7725